Dospělí

Nabídka členství:

HASIČI Vacenovice velmi rádi mezi sebou přivítají nové členy, kteří by měli zájem zapojit se do jejich činnosti. Pokud si rád v kolektivu, máš zájem podílet se na přípravě a zabezpečování sportovních, společenských a kulturních akcích, případně pokud si trochu mladší a hledáš sportovní vyžití, to jsou vše aktivity, které najdeš v naší organizaci. Uvítáme každého, kdo bude mít zájem na činnosti organizace a přispěje svou měrou k jejím trvalému růstu a prosperitě. Stojíme o každého, kdo může být pro naše sdružení přínosem ať již v rámci příprav různých akcí, nebo se zaměřením na požární sport případně pomoci po organizační stránce.


Jak se stát členem

Cest ke členství v naší organizaci je několik. Je možné oslovit, kteréhokoliv člena naší organizace, který danou informaci přenese do výboru organizace, který Tě pak následně osloví.

Je také možné, ZDE na našich stránkách si stáhnout přihlášku za člena, tuto vyplnit a zaslat na adresu naší organizace (696 06 Vacenovice 130). U osob mladších 18 let musí být přihláška podepsána zákonným zástupcem.

Nebo zcela jednoduše zavolat na kontaktní telefon 602 740 214, případně zaslat kontaktní email: has.vacenovice@seznam.czDěti

Nábor do oddílu mladých hasičů:

Sbor dobrovolných hasičů ve Vacenovicích hledá nové členy do sportovních družstev mladých hasičů pro kategorie mladší a starší žáci. Schůzky sportovních družstev se konají 1x týdně na „Hasičské areálu“ ve Vacenovicích. Náplní je příprava malých hasičů na soutěžní disciplíny jakou jsou Požární útok, štafeta 4x 60m, štafeta CTIF a další. Hasiči se účastní pohárových soutěží v požárním sportu, ale také se účastní jiných sportovních či společenských akcí.


Obsah činnosti oddílu mladých hasičů:

Děti se učí pracovat v kolektivu i samostatně. Učí se různé dovednosti jako uzle, topografické značky, poskytnout první pomoc, hasební látky a jednoduché hasební prostředky, jak a na co je lze použít, používat a rozeznávat hasičský materiál, bezpečnosti před požárem, práce z buzolou, práce v terénu, překonávat různé překážky a jiné.

Pro děti se organizují různé výlety. Děti jsou zapojeny do celoroční soutěžní hry Plamen, soutěží v požárním útoku a dalších disciplínách, které jsou zaměřeny na rychlost, obratnost, manuální dovednosti apod.


Věk dětí:

od 6 let do 10 let - mladší družstvo
od 11 let do 15 let - starší družstvo


Co kroužek stojí:

Kroužek ročně stojí 70Kč. První rok ještě 20Kč a jednu fotografii. Členský příspěvek 70Kč, je za členství v SH ČMS, ve kterém je zahrnuto pojištění každého člena, pro případ jakéhokoliv zranění. 20Kč a fotografie je požadováno na průkaz totožnosti člena SH ČMS.


Jak se stát členem Mladého Hasiče

Co proto udělat:

a) kontaktovat vedoucího MH domluvit se na podrobnostech tel.: 776 645 244 p. Rančík.
b) kontaktovat SDH Vacenovice email: has.vacenovice@seznam.cz, nebo tel.: 602 740 214.
c) nebo si ZDE stáhnout přihlášku pro mladé hasiče, vyplnit ji (podpis zákonného zástupce) a jakýmkoliv způsobem doručit na naši adresu: 696 06 Vacenovice 130 (Požární služby).