Požární sport

SDH Vacenovice se dlouhodobě věnuje aktivitám v požárním sportu. První počátky se datují někdy k roku 1978, kdy se pravidelně začalo jezdit po soutěžích. Začátky nebyly jednoduché a nebylo to jen tím, že nebylo kde pořádně trénovat a nebyly odpovídající věcné a technické prostředky jako požární hadice, stroj apod. Bylo to hlavně o vědomostech a zkušenostech, které velmi scházely a velmi často byly nahrazovány nadmírou snahy a zápolením sami se sebou. Přesto se nám podařilo během několika let dostat na tehdejší okresní průměr a v rámci okresních kol v požárním sportu jsme se začali umísťovat na předních místech.


Rozhodující zlom nastal v roce 1990, kdy po určité krátkodobé krizi, se k tomuto sportu v organizaci vrátili pouze lidi, kteří to s ním mysleli vážně. Odpovědný přístup k tréninku, možnost pořízení odpovídajícího nářadí a zejména bohaté zkušenosti a znalosti nasbírané v minulých letech, vedli velmi rychle k úspěchu jak v pohárových soutěžích, tak i v postupových kolech. Zcela vítězná vlna započala od roku 1993, kdy jsme pravidelně vyhrávali okresní kola v požárním sportu a několikráte jsme postoupili do krajského kola, kterého jsme se však vzhledem k věkovému složení družstva již nezúčastňovali. Vítězství na pohárových soutěžích nejen v rámci „okresní požární GRAND-PRIX“ ale i v širokém okolí, bylo v těch letech již téměř nepsanou povinností. Jak již bylo výše uvedeno, věkové složení nám již neumožňovalo věnovat se postupovým soutěžím na plno, o to více jsme se věnovali soutěžím v požárním útoku. Vzhledem k tomu, že jsme výkonnostně v té době výrazně odskočili výkonům v regiónu, „hledali“ jsme kvalitní soupeře po celé ČR. To nás přivedlo k opakované účasti ve „Velké ceně ČR v požárním útoku“, která byla v té době pořádána Ústředím SH ČMS“. Následně pak od roku 1996 k pravidelné účasti v EXTRALIZE ČR v požárním útoku. V obou těch to celostátních soutěžích jsme dlouhodobě patřili k jejich předním týmům a většinou jsme se umísťovali do 8. místa celkového pořadí. V průběhu uplynulých let se několikráte na soutěžní scéně objevovalo i soutěžní družstvo Vacenovice B, které v minulosti dosahovalo celkem slušných výsledků.


V posledních několika letech došlo k určité výkonnostní stagnaci a výsledky hluboce zaostávají za očekáváním. Přesto, že se pod hlavičkou Vacenovic objevují někdy i dvě soutěžní družstva, není to výkonnostně tak, jak by to mělo být. Z uvedeného důvodu se v polovině roku 2011 začalo do soutěží zapojovat soutěžní družstvo s označením VRC Vacenovice, jehož výsledky by mohly být určitým příslibem pro příští sezóny. Jedná se v podstatě o původní družstvo, které ještě pamatuje úspěchy Vacenovického požárního sportu. Proto i to označení VRC, které má symbolizovat věkové složení družstva, připomínající tak trochu „Veterán klub“.


SDH Vacenovice do vývoje požárního sportu v ČR pozitivně nezasáhla jen výkonnostní úrovní svého soutěžního družstva ale i významný podílem na vznik významných soutěžích, jak v rámci regiónu, tak i v celé ČR. V roce 1989 jsme došli s myšlenkou založení „Okresní požární GRAND-PRIX“, na kterou jsme vypracovali pravidla a spolu s několika organizacemi v rámci okresu, jsme tuto soutěž uvedli v život. GRAND-PRIX existuje téměř v neměnné podobě až do současnosti a získala si velkou popularitu a prestiž mezi soutěžními družstvy na okrese Hodonín.


V roce 1995 naše organizace byla jedním z hlavních iniciátorů vzniku celostátní EXTRALIGY ČR v požárním útoku, která je od samého svého vzniku největší a nejprestižnější soutěží v tomto sportu v ČR.


Naše organizace je od roku 1978 pořadatelem soutěže v požárním útoku „Memoriál Mikuláše Bábíka“, který je od vzniku EXTRALIGY ČR v PÚ její trvalou součástí (mimo let 2007 a 2008 kdy probíhala výstavba „Hasičského areálu“). Této soutěže se pravidelně zúčastňuje cca 70 soutěžních družstev z celé republiky.


Od roku 2004 jsme spolu se společností Bábík spol. s r.o. spolupořadateli prestižní nominační výběrové soutěže „POHÁR MISTRŮ v požárním útoku“, na který jsou zvána jen nejlepší soutěžní družstva z největších a nejprestižnějších soutěží v rámci ČR. Jedná se o jedinečnou soutěž, která nemá v rámci republiky obdoby.


V posledních letech jsme velmi často spolupořadateli okresních soutěží v požárním sportu dorostu i dospělých a taktéž se podílíme na okresních soutěží hry PLAMEN. Všechny tyto soutěž jsou pořádány na našem „Hasičském areálu“.Pořádáme

Soutěže které u nás na areálu ve Vacenovicích pořádáme.
Memoriál Mikuláše BábíkaPohár mistrů
Pohár RepublikyApríl Cup

„VACENOVICKÁ Has.Tour“

V roce 2011 jsme poprvé vyhlásili tzv. „Vacenovickou Has.Tour“ (VHT), která zahrnuje 3 námi pořádané soutěže:

  • „Apríl cup“
    (dle pravidel PS s úpravami GP okr.Hodonín)
  • „Memoriál M.Bábíka“
    (dle pravidel PS s úpravami EXTRALIGY ČR v PÚ)
  • „Pohár republiky“
    (dle pravidel PS s úpravami EXTRALIGY ČR v PÚ na 2B)

Pravidla VHT:

Umístění družstev na prvních 15 místech na každé soutěži se o boduje (sestupně 1.místo – 15 bodů, 2.místo – 14 bodů,... 15.místo – 1 bod). Družstva, s největším počtem bodů získaných v rámci „VHT“ budou na poslední soutěži samostatně vyhodnocena a odměněna věcnými i finančními cenami. Podmínkou pro závěrečné vyhodnocení je účast daného družstva na závěrečné soutěži „Poháru republiky“, při neúčasti na této soutěži se počet bodů získaných na předchozích soutěžích družstvu odčítá.Největší úspěchy

Vítězové seriálu "Grand Prix okresu Hodonín„ v letech:
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005 a 2006.


V seriálu "Extraliga ČR v požárním útoku„ jsme dosáhli nejlepších výsledků:
r.1998 - 5 místo, r.2000 - 3 místo, r.2002 - 6 místo, r.2003 - 7 místo
r.2004 - 5 místo, r.2005 - 4 místo, r.2006 - 8 místo.