Hasičský areál

Kde mě najdete: MAPA

Vybudování hasičského areálu ve Vacenovicích bylo vyžádáno několika zásadními okolnostmi, které rozhodující mírou ovlivňovali další životnost a aktivitu celé organizace. Po vybudování nové travnaté plochy na fotbalovém stadiónu, se velmi výrazně zhoršily podmínky pro naše další působení na tomto stadiónu a to jak tréninky tak i pořádání soutěží. Dalším faktorem pro vybudování „Hasičského areálu“ byla skutečnost vytvoření podmínek pro práci s mládeží a také prostor a možnosti pro další kulturně společenskou činnost organizace.


Na základě výše uvedených okolností došlo v roce 2006 k jednání s Obcí Vacenovice, která nakonec vyšla vstříc a smluvně nám pronajala pozemek o rozloze cca 1.5 ha k vybudování hasičského areálu. Jednalo se o pozemek dlouhodobě nevyužívaný, nevhodný k zemědělské výrobě. Přestože se jednalo o pozemek značně nerovný a vzhledem k tomu, že byl několik let nevyužíván, tak i značně zaplevelený a připomínal spíše rumiště než cokoliv jiného, s povděkem jsme tento přijali. Pro nás bylo rozhodující, že je v dosahu zdroj vody tzv. „Bahňák“.


Již na podzim v roce 2006 jsme se nedočkavě pustili do práce. Nejdříve bylo nutné se zbavit téměř metrového plevele na celé ploše, abychom vůbec zjistili co zde bude možné dělat. Následně jsme se dali do terénních úprav, zejména navezení a vyrovnání soutěžní dráhy, dle možností její odvodnění. Následně se vybudovala zpevněná panelová plocha, jako základna pro budoucí hlavní objekt na areálu. Další rok se pak pokračovalo s terénními úpravami, vybudovalo se částečné oplocení areálu, objekt pro techniku a strojovnu závlahy, objekt rozhodčích. Velkou část těchto úvodních prací jsme si prováděli většinou svépomocí a z vlastních prostředků, které ovšem velmi rychle ubývaly. Zde je na místě poděkovat Obci Vacenovice, která nám pomohla v pokračování výstavby příspěvkem z rozpočtu obce. Z těchto prostředků se pak dobudovala soutěžní dráha vč. zpevněné startovací plochy, závlahy, nákupu malého travního traktoru, větší mírou se dokončili terénní úpravy. Již v roce 2007 se nám podařilo získat přes Ústředí DH ČMS dotaci z MŠMT, z které se vybudoval celý objekt klubovny se zázemím. Následně jsme vybudovali sociální zázemí, septik a studnu. Tím se areál dostal do uživatelného stavu a již v roce 2007 se zde konala první soutěž v požárním sportu.


Další výstavba byla trochu ztížena nedostatkem finančních prostředků, přesto se v roce 2009 podařilo vybudovat objekt sprch a v tomto roce se zde, po dvouleté přestávce konala EXTRALIGA ČR v požárním útoku i POHÁR MISTRŮ v požárním útoku. V následném roce se nám podařily získat dotace prostřednictví MAS Kyjov „Slovácko v pohybu“ z dotačního „Programu rozvoje venkova“, z kterých se vybudovalo zastřešené posezení pro návštěvníky – celkem 80 míst a zpevněná odstavná plocha pro auta. Souběžně s tím jsme z vlastních prostředků dobudovali stylový prodejní stánek, pergolu pro naše VIP hosty a stylový, plně funkční „chlaďák“ na poživatiny. V roce 2011 jsme za přispění dotace JmK nakoupili profesionální travní traktor k údržbě celého areálu. Tímto jsme v podstatě dokončili tuto část výstavby, čímž jsme získali:
Akce plánovanéAkce realizované

BIERFEST Vacenovice 2018(klikněte pro zvětšení)
XXXX. r. MEMORIÁLU MIKULÁŠE BÁBÍKA a VI. r. POHÁRU REPUBLIKY(klikněte pro zvětšení)
BIERFEST Vacenovice 2017(klikněte pro zvětšení)
OPEN AIR SLET ČARODĚJNIC Vacenovice 2017(klikněte pro zvětšení)
DRAKIÁDA 2016(klikněte pro zvětšení)
XXXIX. ročník MEMORIÁLU MIKULÁŠE BÁBÍKA(klikněte pro zvětšení)
BIERFEST Vacenovice 2016(klikněte pro zvětšení)
VII. DĚTSKÝ DEN NA HASIČSKÉM AREÁLU(klikněte pro zvětšení)
Silvestrovský pochod 2015(klikněte pro zvětšení)
POHÁR REPUBLIKY 2015(klikněte pro zvětšení)
XXXVIII. ročník MEMORIÁLU MIKULÁŠE BÁBÍKA(klikněte pro zvětšení)
BIERFEST Vacenovice 2015(klikněte pro zvětšení)
VI. DĚTSKÝ DEN NA HASIČSKÉM AREÁLU(klikněte pro zvětšení)
OPEN AIR SLET ČARODĚJNIC 2015 VACENOVICE(klikněte pro zvětšení)
DRAKIÁDA(klikněte pro zvětšení)
POHÁR REPUBLIKY 2014 – ZÁVĚR VACENOVICKÉ HASIČSKÉ TOUR 2014

Soutěž v požárním útoku na 2 hadice B, pořádaná jako upomínka na vznik samostatného československého státu se konala 18.10.2014 Na „Hasičském areálu“ ve Vacenovicích. Letošní ročník byl pořádaný v rámci oslav 110.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vacenovicích a byl závěrečnou soutěží „Vacenovické Has.Tour“(VHT). Celkem se soutěže zúčastnilo 28 družstev z 12 okresů ČR a Slovenska. Soutěžní družstva ve Vacenovicích přivítalo pravé babí léto. Krásné slunečné počasí spolu s kvalitní travnatou dráhou vytvářely téměř ideální soutěžní podmínky. V ženské kategorii soutěžilo celkem 6 družstev. Třetí místo obsadila děvčata ze slovenské obce Sekule z okresu Senica časem 22,92 s. Na 2.místě skončila Velká nad Veličkou časem 19,71 s. Nejlepší požární útok předvedla děvčata z Lipova (okr.HO) a časem 17,99 s ovládla ženskou kategorii. V mužské kategorii bylo vidět celou řadu pěkných útoků a boj o přední pozice byl nebývale vyrovnaný. Zvítězili kluci z Bratřejova (okr.ZL) časem 14,91 s. O pouhou jednu setinu vteřiny za vítězným časem zaostala Ludoměř (okr.NJ), která časem 14,92 s obsadila 2.místo. Na místě 3.se časem 14,97 s umístilo Mistřínské „A“. POHÁR REPUBLIKY byl také závěrečnou soutěží VACENOVICKÉ HAS.TOUR 2014. V ženské kategorii zvítězila děvčata z Velké nad Veličkou, která tak obhájila své první místo z loňského roku. Mezi muži na místě 3. skončila s 20 body Luboměř. Na místě 2. se s 26 body umístily Vésky B. Vítězem letošního ročníku VHT se stalo soutěžní družstvo z Mistřína A, které celkem ze tří soutěží získalo 27 bodů a tím obhájili své loňské vítězství. SDH Vacenovice jako pořadatel této soutěže, děkuje všem zúčastněným družstvům za jejich účast a předvedené sportovní výkony. Snahou a cílem pořadatele je vždy připravit co nejlepší soutěžní podmínky vč. optimálního zázemí pro soutěžící družstva. Z reakcí účastníků soutěže bylo zřejmé, že se to snad ve Vacenovicích povedlo. Na škodu věci je pouze to, že některá družstva dost dobře nepochopila smysl internetové rezervace startovního pořadí a bezmyšlenkovitě nahlásí svou účast a následně bez jakékoliv informace se soutěže nezúčastní (celkem 14 družstev). Bylo by dobré, kdyby si tato družstva uvědomila, že pro pořadatele soutěže to nese celkem velké komplikace. Touto drobnou připomínkou si nestěžujeme, jen chceme poukázat na to, že tyto praktiky opravdu ztěžují pořadatelům práci.
(klikněte pro zvětšení)
XIV. Kolo EXTRALIGY HVP v POŽÁRNÍM ÚTOKU – VACENOVICE

V sobotu 30.8.2014 se ve Vacenovicích konal XXXVII.roč.MEMORIÁLU MIKULÁŠE BÁBÍKA, který byl závěrečnou soutěží letošního ročníku „EXTRALIGY HVP v POŽÁRNÍM ÚTOKU“. Po dvou letech se tak tento seriál vrátil k jednomu z tradičních pořadatelů Extraligových soutěží. Soutěž se konala na místním „Hasičském areálu“. Na 48 soutěžních družstev obou kategorií, čekala dobře připravená soutěžní dráha vč. sklopných terčů, které dle vyjádření soutěžících patří k jedněm z nejtvrdších v rámci EXTRALIGY. V ženské kategorii si z 15 soutěžních družstev nejlépe vedlo družstvo děvčat z Krokočína (okr. TR), které zvítězilo časem 16,33 s. Na místě druhém skončila děvčata z Chrášťan (okr.LT) časem 17,14 s. Třetí místo patřilo děvčatům z Radíkova (okr.PR) časem 17,24 s. V kategorii mužů startovalo celkem 33 soutěžních družstev. Nejpěknější a také nejrychlejší požární útok předvedli kluci z Renmotoru Jinolice (okr.JC), kteří zvítězili v traťovém rekordu časem 16.05 s. Místo druhé obsadila Bašnice (okr.JC) časem 16,64 s. Třetí místo patřilo Sýchotínu (okr.Blansko) za čas 16,84 s. Dle ohlasů od soutěžících i přítomných členů rady EXTRALIGY ČR v PÚ se soutěž ve Vacenovicích líbila a měla dobrou EXTRALIGOVOU úroveň. Pořádající organizace děkuje všem sponzorům, rozhodčím a celému personálu za velmi zdařilý průběh soutěže. Samozřejmě poděkování patří také všem zúčastněným soutěžním družstvům za jejich vystupování a předvedené sportovní výkony.
(klikněte pro zvětšení)
REJ ČARODĚJNICKÉHO DOROSTU 2014

V sobotu 26.4.2014, po ukončení soutěže v požárním útoku „APRÍL CUP VACENOVICE 2014“, pokračoval na hasičském areálu další program. V rámci oslav 110. výroční vzniku SDH Vacenovice, jsme pro děti připravili zábavné odpoledne „Rej čarodějnického dorostu“. Přes nejisté počasí se akce zúčastnilo několik desítek malých čarodějů a čarodějnic v doprovodu jejich rodinných příslušníků. Pro děti byly připraveny různé čarodějnické soutěže, drobné sladkosti, skákací hrad ale také ukázka tréninku naši malých hasičů. Děkujeme všem zúčastněný a těšíme se na Vás při dalších akcích na „Hasičském areálu“. Celý sobotní den byl večer zakončen taneční zábavou „Pálení čarodějnic“ s rockovou skupinou PRINZ.
(klikněte pro zvětšení)
APRÍL CUP 2014

V sobotu 26.4.2014 jsme oficiálně zahájily sezónu na našem areálu. Pro příznivce požárního sportu a požárního útoku zvláště jsme uspořádali APRÍL CUP VACENOVICE 2014, který je úvodní soutěží VACENOVICKÉ HASIČSKÉ TOUR. Soutěž se nesla ve znamení oslav 110. výročí oslav založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vacenovicích. Soutěžní družstva ve Vacenovicích přivítal dobře připravený areál vč. soutěžní dráhy, ale také velmi oblačné počasí s drobným, ale vytrvalým deštěm. Letošní účast soutěžních družstev byla oproti minulým ročníkům trochu slabší, což však nijak neovlivnilo přístup a sportovní výkony jednotlivých družstev. Přesto, že se jednalo o úvodní soutěž sezóny, bylo vidět, že většina družstev je na letošní soutěžní rok velmi dobře připravena. V kategorii žen se nejlépe dařilo vicemistryním EXTRALIGY ČR v PÚ z roku 2013 děvčatům z Radíkova okr. PR, která předvedla velmi pěkný útok, kdy pravý terč byl shozen v čase 17.33 s. Bohužel prostřik na levém terči znamenal konečný čas 20.18 s., který i tak byl časem vítězným. Další dvě umístění patřila družstvům z okresu Hodonín. Na druhém místě skončila děvčata z Velké nad Veličkou a třetí místo obsadila děvčata z Lipova. V mužské kategorii velmi pěkným útokem a vyrovnaným sestřiky zvítězila Mladcová časem 17.54 s. Na druhém místě se umístily Vésky B z okresu UH časem 17.99 s a třetí Hodějice okr. VY čase 18.15 s. Pořádající organizace tímto ještě jednou blahopřeje vítězům a děkuje všem družstvům za účast a předvedené výkon a přeje do nadcházející sezóny hodně úspěchů.
(klikněte pro zvětšení)
POHÁR REPUBLIKY + VACENOVICKÁ HAS. TOUR 2013

Na III. ročník POHÁRU REPUBLIKY, který se konal 19.10.2013 na Vacenovickém „Hasičském areálu“, přijelo celkem 36 soutěžních družstev. Čekal na ně již tradičně dobře připravený areál s kvalitní travnatou soutěžní dráhou. Soutěž pořádaná jako upomínka na vznik samostatného Československého státu, měla i odpovídající zastoupení soutěžních týmů z ČR i Slovenska. Účastníky soutěže ve Vacenovicích přivítal jednak jménem SDH Vacenovice jeho starosta p. Bábík a jménem Obce Vacenovice člen místního zastupitelstva p. Setinský. Na úvod zazněly státní hymny obou dříve společných států. Soutěž, jejímž cílem je zejména sbližování a sdružování soutěžních kolektivů z obou států, které dříve tvořily společné Československo, se nesla v pohodové a přátelské atmosféře. Byla vidět celá řada pěkných útoků atakující hranici pod 15 s., která vzhledem již k sychravějšímu počasí a také k poctivým vacenovickým terčům, znamenala velmi kvalitní a bezchybný výkon. Ne všem družstvům se dařilo dle svých představ a v poli poražených skončili i někteří z favoritů soutěže. Nejlépe se ve Vacenovicích v kategorii mužů dařilo klukům z Mladcové okr. ZL, kteří velmi vyrovnanými časy na terčích, zvítězili časem 14,92s (P-14,86). Na druhém místě skončil kolektiv ze Slovenska z Topolecké okr. Nové Město n/V časem 15,11 s (P-14.47). Třetí místo si z Vacenovic odvezl Mistřín okr.HO za čas 15,16 s(L-14,92). V kategorii žen předvedla nejrychlejší útok děvčata z Velké n/Veličkou (HO) a zvítězila časem 18,79 s. Na místě druhém skončila děvčata z Moravského Sv.Jána okr. Senica (Slovensko) časem 20.99 s a třetí děvčata z Počenic (KM) časem 22.49 s. Stejně dlouhou historii jako má POHÁR REPUBLIKY (PR), má i VACENOVICKÁ HASIČSKÁ TOUR VHT). Právě vznik PR byl impulzem pro vyhlášení VHT, která sestává ze tří soutěží pořádaných SDH Vacenovice na jeho „Hasičském areálu. Úvodní soutěží je tzv. APRÍL CUP, dále je to MEMORIÁL MIKULÁŠE BÁBÍKA a závěrečnou soutěží je POHÁR REPUBLIKY. Do VHT není potřeba se nijak přihlašovat, družstvům se automaticky započítávají body získaných na výše uvedených soutěžích a to sestupně za 1.místo 15 bodů, za 2.místo 14 atd. Jedinou podmínkou pro celkové hodnocení družstva ve VHT je jeho účast na závěrečné soutěži, kterou je, jak již bylo uvedeno PR. V letošním ročníku se v kategorii muži na 5.místě umístili kluci z Vések B (UH), kteří získali 22 bodů, na 4.místě Rohatec (HO) s 23.body. Společné 2.a3.místo obsadila Velká n/Veličkou a Mladcová (ZL), kteří získali shodně 29.bodů, přičemž druhému jmenovanému družstvu stačila na daný zisk účast jen na dvou soutěžích. V kategorii žen zvítězila, díky plnému bodovému zisku na PR, děvčata z Velké n/Veličkou, která dosáhla na 39 bodů. Na 2.místě skončila děvčata z Ratíškovic se ziskem 37 bodů a třetí Dubňany s 31 body. “Pohár republiky“ byl poslední letošní akcí pořádanou na „Hasičském areálu“. SDH Vacenovice touto cestou děkuje všem soutěžním družstvům, která se soutěží ve Vacenovicích zúčastňují. Jsme rádi, že celá řada družstev jezdí do Vacenovic pravidelně a svými sportovními výkony přispívají ke kvalitě těchto soutěží. Chceme touto cestou také poděkovat štábu rozhodčích, kteří pravidelně ve Vacenovicích řídí soutěže a také všem co se na přípravě soutěží podílejí. Je pro nás potěšující, že všechny letošní soutěže byly uspořádány na patřičné úrovni, měly svou sportovní kvalitu a dobře fungující technické zázemí. Chceme ujistit všechna soutěžní družstva, co do Vacenovic jezdí pravidelně ale i ta, která cestu k nám teprve hledají, že i do budoucna učiníme všechno proto, aby se Vám ve Vacenovicích líbilo, a rádi jste se k nám vraceli.
(klikněte pro zvětšení)
XXXVI. ročník MEMORIÁLU MIKULÁŠE BÁBÍKA 2013(klikněte pro zvětšení)
BIERFEST Vacenovice 2013(klikněte pro zvětšení)
Rej čarodějnického dorostu a pálení čarodějnic

V sobotu 27.4.2013 jsme od 16 hod. uspořádali na našem areálu II. ročník „Reje čarodějnického dorostu“. Akce se zúčastnilo několik desítek čarodějnic, čarodějů a jiného nadělení od dvou let nahoru. Byla pro ně připravena celá řada profesních soutěží jako nasedání na koště, let na koštěti po vyznačené trati apod. Nechyběl ani skákací hrad. Za své výkony byly všichni samozřejmě odměněny sladkou odměnou. Pro rodiče tohoto nadělení bylo připravenou bohaté občerstvení. Celé odpoledne se neslo v dobré pohodě a bylo hezkým zpestřením po dlouhé zimě. SDH Vacenovice děkuje všem zúčastněným za účast a již se těší na vaši návštěvu při dalších akcí na „Hasičském areálu“ Na „Rej čarodějnického dorostu“ volně navazovala taneční zábava „Pálení čarodějnic“ se skupinou PRINC. Přes větrné počasí byla zábava hojně navštívena včetně téměř dvou desítek výstavních čarodějnic. Pro účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení, grilované speciality apod.
(klikněte pro zvětšení)
APRÍL CUP 2013

Sbor dobrovolných hasičů ve Vacenovicích uspořádal v sobotu 27.4.2013 již III. ročník soutěže v požárním útoku „APRÍL CUP 2013“. Jednalo se o úvodní soutěž letošního ročníku „POŽÁRNÍ GRAND-PRIX“ okresu Hodonín a současně o úvodní soutěž „VACENOVICKÉ HASIČSKÉ TOUR“. Soutěž se konala v hezkém prostředí „Vacenovického hasičského areálu“ na dobře připravené travnaté dráze se startovní plochou se zámkové dlažby. Soutěžící ve Vacenovicích přivítal hezký sluneční den, ovšem poryvy větru naznačovaly, že vlastní soutěž bude tak trochu větrnou loterií, což se v průběhu dne i částečně potvrdilo. Do Vacenovic se sjelo celkem 24 družstev mužů a 9 družstev žen. Přestože se jednalo o soutěž regionálního charakteru, objevila se ve startovní listině družstva zvučných jmen, která jednak do Vacenovic jezdí celkem pravidelně a jednak pojala tuto soutěž jako ostrou přípravu na letošní sezónu a blížící se zahájení EXTRALIGY ČR v PÚ. Přítomnost družstev jako Lavičky z okresu ZS, Stará Říše z okr. JI, Špičky z okr. PR, ale i řady dalších kvalitních družstev jako Vésky (ZL), Pasohlávky (BO), Mladcová (ZL) nebo Mistřín z okresu Hodonín, zjevně signalizovala, že soutěž bude mít svou atraktivitu a napětí. Samozřejmě pozadu za těmito favority soutěže nechtěly zůstat ani ostatní soutěžní družstva a bylo zřejmé, že přes brzký termín soutěže přijela všechna družstva na soutěž dobře připravena. V průběhu soutěže byla vidět celá řada pěkných útoků i když ne všechny byly úspěšně dokončeny. Jak již bylo v úvodu uvedeno větrné počasí si bralo svou daň. Každý nedoběh na čáru stříkání, případně nesražení terče první vodou znamenalo konec jakýchkoliv nadějí na dobré umístění. Nakonec si nejlépe s plněním disciplíny poradili kluci z Mistřína, kteří dosáhli času 17,67 s, před družstvem z Mladcové čas 17,74 s a na třetím místě se umístily Špičky časem 18,18. Velkou smůlu měli kluci z Laviček, kdy velmi pěkně a agresivně rozjetý útok předčasně zastavila chyba košaře. Taktéž útok Staré Říše měl všechny atributy špičkového útoku, který ovšem pro obdobnou chybu nebyl dokončen. V kategorii žen startovalo celkem 9 družstev. Děvčata poučena z předchozí kategorie, přistupovala k plnění disciplíny více takticky než jejich mužští kolegové. Chodila s vodou více na jistotu tak, aby proudařky stačily doběhnout na čáru stříkání, což se jim určitě vyplatilo. V ženské kategorii byl zaznamenán pouze jeden neúspěšný pokus oproti 12 neplatným pokusům v mužské kategorii. V ženách si nejlépe počínala děvčata z Hodějic okr. VY, která zvítězila časem 19.63 s. Na druhém místě, pak časem 20.43 s, celkem nečekaně skončily děvčata z Ratíškovic, které pravděpodobně překvapily sami sebe, a z druhého místa měly velkou radost. Jednu setinu za děvčaty z Ratíškovic se časem 20,44 s umístila děvčata z Kuželova. Apríl Cup Vacenovice 2013 se přes větrné počasí vydařil. Byly vidět hodnotné útoky, rozdány první body do „POŽÁRNÍ GRAND-PRIX“ okresu Hodonín a také první body do „VACENOVICKÉ HASIČSKÉ TOUR“. Pořádající organizace děkuje všem zúčastněným družstvům za účast na této soutěži a za jejich předvedené sportovní výkony a přeje jim hodně zdaru do nacházející sezóny. Samozřejmě se těšíme na další setkání se soutěžními družstvy na soutěžích pořádaných na „Hasičském areálu ve Vacenovicích“.
(klikněte pro zvětšení)
POHÁR REPUBLIKY a VHT(klikněte pro zvětšení)
POHÁR MISTRŮ 2012 - výsledky(klikněte pro zvětšení)
EXTRALIGA ČR ve Vacenovicích 2012 - výsledky(klikněte pro zvětšení)
EXTRALIGA ČR V PÚ a POHÁR MISTRŮ ve Vacenovicích 2012(klikněte pro zvětšení)
BIERFEST 2012

Dlouho připravovaný BIERFEST VACENOVICE 2012 je úspěšně za námi. Svou návštěvou jej poctilo více než 700 platících hostů. Návštěvníkům jsme připravili k ochutnání a konzumaci současně 21 druhů různých piv, která se v našem regiónu nevyskytují. O tom, že všem naše pivo chutnalo, svědčí skutečnost, že se celkem vypilo více než 3500 piv. Pro posilnění žaludku bylo připravené grilované maso, uzená cigára, topinky, hamburgry, pečené koleno SPECIÁL a další pochutiny. V průběhu dne vystoupily dvě hudební skupiny. Od 15.00 hodiny hráli ČMELÁCI a večer proběhla velmi zdařilá taneční zábava se skupinou GENERACE. Pro zpestření bylo pro hosty připraveno několik soutěží o ceny, dále pak ukázka z vystoupení kočovného divadla DIVANDR. Celý BIRFEST se obešel bez větších front a čekání na pivo. Trochu je jen škoda, že převážná část návštěvníků přišla více méně až na večerní program – odpoledne mohlo být více srandy. BIERFEST VACENOVICE 2012 je již historií. Výbor SDH Vacenovice děkuje všem platícím hostům za jejich účast a věříme, že nám zachováte přízeň i do budoucna. Taktéž děkujeme celému personálu, který se podílel na přípravě této akce i na jejím samotném průběhu – byli jste super. BIERFEST VACENOVICE 2012 byl skvělý – jsme přesvědčeni, že BIERFEST VACENOVICE 2013, který již pomalu připravujeme, bude VYNIKAJÍCÍ. Na Vás všechny se těší „Hasiči Vacenovice“.
(klikněte pro zvětšení)
III. DĚTSKÝ DEN

Již se stalo tradicí, že začátkem června připravujeme pro děti zábavné odpoledne a ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Dne 2. června jsme dětem k jejich svátku připravili celou řadu soutěží, dva skákací hrady, možnost projížďky koňskou bryčkou a také bohaté občerstvení a sladkosti. Již po druhé se v rámci dětského dne konalo putování „Pohádkový lesem“ pořádané Mateřskou školou Vacenovice. O tom, že se děti dobře bavily svědčí i to, že jen do soutěžení se jich zapojilo více než 130. Celé odpoledne bylo doprovázeno reprodukovanou hudbou a neslo se v pohodové náladě. Hasiči Vacenovice děkují všem zúčastněným a těší se již na další dětské dny na „Hasičském areálu“.
(klikněte pro zvětšení)
PLAMEN 2012

Ve dnech 12.a13.5.2012 proběhlo na Hasičském areálu ve Vacenovicích další kolo hry PLAMEN. Jedná se o celookresní soutěž mladých hasičů. Letošního ročníku se zúčastnilo na 30 družstev závodníků. Nejúspěšnější byl Mistřín.
(klikněte pro zvětšení)