O organizaci

Občanské sdružení Sboru dobrovolných hasičů ve Vacenovicích má více jak 40 členů a řídí ji 7 členný výbor. Hlavní činnost organizace je v posledních cca 20 letech zaměřena zejména na aktivity v disciplíně požárním sportu v požárním útoku a činnosti s tím související (důvody viz. Historie). V roce 2008 jsme zahájily výstavbu vlastního „Víceúčelového hasičského areálu“, který jsme v roce 2010 úspěšně zkolaudovali. Pořádáme soutěže v požárním sportu, jak vlastní tak se podílíme na soutěžích dětí i dospělých, které na našem areálu pořádá OSH ČMS. Dále pořádáme taneční zábavy, dětské dny a do budoucna máme v plánu pořádat celou řadu dalších sportovních a kulturně společenských akcí pro naše spoluobčany.Historie sboru

Organizace vyvíjí svou činnost v podstatě nepřetržitě od svého založení v roce 1904, čímž je jednou z nejstarší, ne-li nejstarší nepřetržitě činnou organizací v naší obci. Činnost sboru byla v minulosti, tak jako všude jinde zejména zaměřena na požární ochranu v obci. Prováděly se preventivní prohlídky, udržovala se postarší požární technika a malá požární zbrojnice. Dále se prováděl výcvik zásahové jednotky a samozřejmě se jezdilo po soutěžích. Mimo toho se pracovalo s malými hasiči, pořádali se plesy a jiné taneční zábavy. Od počátku devadesátých let došlo v činnosti organizace celkem k zásadní změně, neboť „Obec“ se rozhodla zrušit zásahovou jednotku obce a postupně i využití původní požární zbrojnice pro jiné účely. Sbor dobrovolných hasičů Vacenovice pokud chtěl zachovat svou existenci, náplň činnosti a motivaci pro členy organizace pro další práci musel přehodnotit filosofii dalšího svého fungování a najít nový obsah své činnosti. Vzhledem k tomu, že v té době měla převážná část členů kladný vztah k požárnímu sportu, byla to právě tato aktivita, která se stala novým obsahem a motivací k činnosti. Základem se stalo družstvo, které v podstatě vzniklo již v průběhu 80-tých let a v jejich průběhu neúnavně hledalo cesty jak v tomto hasičském sportovním prostředí prorazit. Paradoxně se to začalo postupně dařit právě v době, kdy nechybělo moc, aby samotná organizace zanikla.Současnost sboru

V současné době má organizace více jak 40 členů a řídí ji 7 členný výbor.


Složení výboru:

Pavel BábíkStarosta
Jaromír KristMísto starosta, Hospodář
Petr BábíkOrganizační
David RančíkMládež
Jaroslav Bělík st.Člen výboru
Miroslav ŘihákČlen výboru
Miloslav BábíkČlen výboru

Kontrolní a revizní rada:

Oldřich BlahaČlen rady
Vincenc ChvátalČlen rady
Petr KristČlen rady